Search engine - Actively
Search engine
Search area on the map
Wybierz pozycje
<< less
Download attractions
Number of elements:

Search results

  • Actively
    Poraj
    Kompleks rekreacyjno – sportowo – kulturalny znajduje się w Poraju, w centrum gminy. Stworzenie kompleksu pozwoliło atrakcyjnie zagospodarować tereny, dotrzeć z ofertą sportowo – kulturalną do szerszego grona odbiorców, a także zapewniło odpowiednie warunki dla rozwijania pasji sportowych wśród dzieci, młodzieży ale również dla starszych mieszkańców.
  • Actively
    Ogrodzieniec
    The Jura Entertainment Center in Ogrodzieniec is a modern resort, where you can relax comfortably, take part in a training session or organize an integration party. The center also offers an active way of relaxation, such as a model of a train station (model trains in the scales of 1:8, 1:12, and 1:32), two tennis courts, a bowling alley and many activities for children. The centre is an ideal base for excursions into the Polish Jura or as a starting point to set out along the Eagles' Nests Trail.