Krakau-Tschenstochauer Jura - Kontakt
Erscheinungsdatum: 26 November 2013

Kontakt


Śląska Organizacja Turystyczna

ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

woj. śląskie tel. 0048 32 207 207 1

fax 0048 32 207 207 2

e-mail: info@silesia-sot.pl

Dyrektor biura:

Agnieszka Sikorska

e-mail: agnieszka@silesia.travel

Sekretariat:

e-mail: info@silesia-sot.pl

Dział promocji:

tel. (32) 207 207 3

Barbara Salamon-Szympruch

e-mail: basia@silesia.travel

Karolina Jarosz

e-mail: karolina@silesia.travel

Natalia Wójcik

e-mail: natalia@silesia.travel

Dział informacji turystycznej:

Michał Łączyk

e-mail: michal@silesia.travel

Administrator regionalny:

Rafał Kupczak

e-mail: rafal@silesia.travel

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej:

Magdalena Pawlica

tel. (32) 259 38 08

e-mail: magdalena@silesia.travel