Trasy
Kategoria: Szlak znakowany

Rudawa - Mstów "Szlak Warowni Jurajskich"

Szlak Warowni Jurajskich
 
autor: Admin
Atrakcje
Trasy
wykresy
SKĄD:
Rudawa
DOKĄD:
Mstów

Ta alternatywna trasa wiodąca przez większość obszaru Wyżyny, podobnie jak Czerwony szlak główny przechodzi m.in. obok ruin zamków w Ogrodzieńcu oraz w Morsku. Na Szlaku Warowni Jurajskich obok kilku znanych zamków Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej znalazły się także pozostałości mniejszych obiektów obronnych, jak ruiny zamku Ostrężnik, czy ruiny strażnic w Łutowcu, Przewodziszowicach i Suliszowicach. Większe miejscowości na trasie to Ogrodzieniec z Podzamczem oraz Zawiercie. Szlak przebiega także przez Podlesice, będące ważnym centrum turystycznym. W kilku miejscowościach na szlaku znajdują się cenne zabytki sakralne. W Zrębicach zobaczymy zabytkowy kościół drewniany pod wezwaniem świętego Idziego z 1789 roku oraz dzwonnicę. W Wancerzowie, graniczącym ze znajdującym się na końcu trasy Mstowem, podziwiać możemy klasztor kanoników laterańskich pochodzący z przełomu XIV i XV wieku. Do ważniejszych i cenniejszych obiektów przyrodniczych na śląskim odcinku szlaku i w jego pobliżu należy kilka rezerwatów przyrody, jak np. Rezerwat Smoleń obejmujący wapienne wzgórze z ruinami zamku oraz lasem mieszanym z przewagą buczyny. Inny z ciekawych rezerwatów przyrody na szlaku to rezerwat leśny Ostrężnik z lasem bukowo-grabowym, wśród którego znajdują się kolejne z ruin zamku. W bezpośredniej bliskości Szlaku Warowni Jurajskich leży także szczególnie cenny teren chroniony Jury Krakowsko-Częstochowskiej: objęta rezerwatem przyrody nieożywionej Góra Zborów, pełna fantastycznych form skalnych.


Główny sposób pokonania trasy
Poziom trudności Czas podrózy [min]
pieszy średni 1400,00 [min]
Inne możliwe sposoby pokonania trasy
Poziom trudności Szacowany czas podróży [min]
rowerowy średni 280,00 [min]
konny średni 850,00 [min]
Szczegółowe parametry trasy
nazwa
wartość
Całkowity dystans [km]
155,01
Całkowity dystans podjazdów [km]
30,33
Całkowity dystans zjazdów [km]
36,88
Całkowity dystans po płaskim terenie [km]
87,81
Suma podjazdów [m]
4272,00
Suma zjazdów [m]
4271,00
Minimalna wysokość [m n.p.m.]
237,00
Średnia wysokość [m n.p.m.]
361,25
Maksymalna wysokość [m n.p.m.]
492,00

Szlak Warowni Jurajskich

Miasta na szlaku:
Mstów; Małusy Wielkie; Turów; Zrębice, Suliszowice, Czatachowa; Łutowiec, Ogorzelnik, Zdów; Podlesice, Morsko; Zawiercie; Ogrodzieniec; Podzamcze; Ryczów; Złożeniec; Wolbrom; Budzyń; Glanów; Imbramowice; Tarnawa; Ojców; Czajowice; Brzezinka; Rudawa
Długość szlaku: 152
Długość szlaku w woj. śląskim: 91,9
Powiaty: częstochowski
Województwa: śląskie
Regiony turystyczne: Jura Krakowsko-Częstochowska
Udogodnienia: tablice informacyjne

Nie jesteś zalogowany. Aby skorzystać z planera podróży musisz się zalogować.

Przejdź do strony logowania.